Politiek, neem controle over AI

De opkomst van AI biedt kansen, maar brengt ook enorme risico’s met zich mee. Daarom doen wij een oproep aan de Nederlandse politiek: neem controle over ontwikkeling van AI. Zorg dat de mens bepaalt hoe een toekomst met AI eruitziet. Niet andersom.

Wij roepen de Nederlandse Tweede Kamer en het kabinet op tot het nemen van de volgende maatregelen:

  • Neem een leidende rol in Europa en voer via EU-wetgeving hoogstaande regulering van AI-toepassingen door. Neem de AI-verordening nog dit jaar aan. Zorg dat geavanceerde AI, zoals foundation models, onder ‘high risk’ vallen, reduceer systemische risico’s en dwing transparantie af over de training van het model.
  • Versnel de aanname van het AI-verdrag in de Raad van Europa en (mede-)initieer het opzetten van een internationale top over AI op korte termijn.
  • Vraag instanties met kennis en ervaring van AI om advies, verzoek om een snelle update van het WRR-rapport “Opgave AI” en koppel daaraan direct een rijksbreed actieplan.
  • Laat door ieder ministerie in kaart brengen op welke gebieden AI fundamentele invloed zal uitoefenen en breng in kaart waar extra regelgeving nodig is om die invloed in goede banen te leiden. Stel als overheid ook een AI-inkoopstrategie vast.
  • Informeer de Nederlandse bevolking op laagdrempelige wijze over de kansen en bedreigingen van de inzet van AI.
  • Bewaak het onderscheid tussen menselijk en kunstmatig. Dwing af dat duidelijk is wanneer een uiting met AI tot stand is gekomen of wanneer een mens communiceert met AI. Dwing AI-ontwikkelaars publieke verantwoording af te leggen over de ontwikkelkeuzes die ze maken.
  • Het is onduidelijk wat de investeringen in onderzoek naar risico's van AI zijn, maar wel zeker is dat hier veel minder FTE's aan besteed worden dan aan onderzoek naar AI-kansen. Daarom moet er de komende jaren worden toegewerkt naar 300 voltijdsonderzoeksposities op de vakgebieden AI Safety, AI en rechtsstaat en existentieel risico in een nieuw op te zetten onderzoeksinstituut en/of bij bestaande instituten.

Er is weinig tijd om bovenstaande doelen te realiseren. Al eerder veranderde de wereld door revolutionaire technologie, maar de snelheid waarmee dat gebeurt neemt iedere keer toe. Door AI is de wereld aan het veranderen met een ongekende -en deels ongeziene- snelheid en richting. We moeten vandaag beginnen met het organiseren van menselijke controle en grip op kunstmatige intelligentie.

Nu 2238 handtekeningen, op naar de 3000!

Initiatiefnemers

Mark Thiessen

Oprichter Nieuwe Vrije Eeuw

Kees Verhoeven

Oprichter Bureau Digitale Zaken, auteur, voormalig lid Tweede Kamer

Joep Meindertsma

Oprichter PauseAI, directeur Ontola.io

Myrthe Hilkens

Campagnestrateeg, Voormalig lid Tweede Kamer

Otto Barten

Directeur Existential Risk Observatory

Ruben Dieleman

Campagneleider Existential Risk Observatory

Marijn van Vliet

Zelfstandig Politiek Adviseur technologie en digitaal

Onze petitie

Deze petitie wordt gelanceerd in een tijd waarin we de ontwikkeling van AI een grote vlucht zien nemen. Niemand weet hoe een wereld met steeds geavanceerdere AI eruitziet. Als we AI voor ons laten werken en we de baten eerlijk verdelen, dan wordt de mensheid er beter van. Maar het kan ook radicaal verkeerd uitpakken. Want hoe meer AI in de buurt komt van menselijke vermogens, hoe meer het de fundamenten van onze samenleving raakt: ons werk, onze creativiteit, onze cultuur, onze informatievoorziening, onze democratie, onze soevereiniteit en de stabiliteit van onze mondiale systemen. Met grote risico’s op ongelijkheid, onwaarachtigheid en onderdrukking. Menigeen is zich hiervan bewust, maar desondanks hebben onze overheden haast geen controle over de ontwikkeling van AI. Machtige bedrijven zoals Microsoft en Google bepalen het tempo en de richting. Daarbij zitten deze commerciële spelers in een ratrace om AI-doorbraken te forceren en nieuwe toepassingen op de markt te brengen. De consequenties zijn niet te overzien en we zijn er dus niet op voorbereid.

Deskundigen, wetenschappers en burgerrechtenorganisaties maar ook programmeurs, tech-ondernemers en topmensen van internetbedrijven waarschuwen voor het existentiële risico dat AI in zich draagt en vrezen het scenario dat AI tegenover de mens komt te staan. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om nog dit jaar internationale afspraken te maken over een pauze in de ontwikkeling van AI. Maar met of zonder pauze, we mogen niet stilzitten. Ook de Nederlandse politiek moet in actie komen en ingrijpen door (wettelijke) voorwaarden te stellen aan AI. Met als doel om grip op de ontwikkelingen te krijgen, oncontroleerbare AI te vermijden, onwenselijke -economische of geopolitieke- machtsconcentraties te voorkomen en om onze democratische en rechtsstatelijke principes te beschermen. Het is tijd om publieke controle te nemen over de ontwikkeling van AI. En om ons voor te bereiden op wat komen gaat. Met regels. Met beperkingen. Met begrenzingen.

Tijd om te zorgen voor meer controle over AI.

Nu 2238 handtekeningen, op naar de 3000!

Zij gingen je voor:

Sander Schimmelpenninck

Journalist en ondernemer

Rutger Bregman

Journalist en schrijver

Maxim Februari

Schrijver, filosoof

Klaas Dijkhoff

Podcasthost, ondernermer, Voormalig Fractievoorzitter VVD Tweede Kamer, voormalig bewindspersoon

Gert Jan Segers

Sociaal ondernemer, publicist en voormalig fractievoorzitter CU Tweede Kamer

Lodewijk Asscher

Voormalig vicepremier en partner Van de bunt

Arend Jan Boekestijn

Assistent-Professor Universiteit Utrecht, Voormalig lid Tweede Kamer

Bram van Ojik

Voormalig Fractievoorzitter GL Tweede Kamer

Martin Wörsdörfer

IT-politicus van het jaar 2019, voormalig Tweede Kamer-lid

Christiaan Alberdingk Thijm

partner bureau Brandeis en senior docent Informatierecht UvA

Bas Heijne

Schrijver

Boris van der Ham

Bestuurder, acteur, voormalig Tweede Kamerlid en voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond

Han ten Broeke

Directeur strategie HCSS, voormalig Tweede Kamerlid

Martin Koolhoven

Filmmaker/regisseur

Han van Krieken

Rector magnificus Radboud Universiteit en voorzitter Rectorencollege der Nederlandse Universiteiten

Maarten Treurniet

Voorzitter Dutch Directors Guild

Jan-Willem van Putten

Mede-oprichter Training For Good (organisator EU Tech Policy Fellowship)

Wim Nuijten

Scientific Director of Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI)

Doreen Boonekamp

Voormalig directeur filmfonds en directeur Nederlands film festival

Sander Heijne

Journalist en ondernemer

Victor Gevers

Ethisch hacker, co-founder DIVD

Martijn Aslander

Auteur en trendwatcher

Sanne Kanis

Auteur en oprichter ABEL Entertainment

Marlon Domingus

Erasmus Universiteit, Functionaris Gegevensbescherming

Astrid Oosenbrug

IT- en cybersecurity expert, Voormalig lid Tweede Kamer

Jamal Ouariachi

Schrijver

Bram Schaper

Directeur Stichting Effectief Doneren

Reijer Passchier

Universitair Docent Staats- en bestuursrecht (Universiteit Leiden) Hoogleraar Digitalisering en democratische rechtsstaat (Open Universiteit), Auteur over AI, digitalisering, democratie

Brenno de Winter

expert informatiebeveiliging

Anja Sicking

Schrijver

Mark Brakel

Director of Policy at Future of Life Institute

Marco Derksen

Expert digitale transformatie, docent en ondernemer

Alice Stollmeyer

Oprichter en Directeur Defend Democracy

Ruben Brave

Bestuurslid Open State, voorzitter Internet Society Nederland

Lucette ter Borg

Journalist en schrijver

Najiba Brakkee

Journalist

Tim de Gier

Oprichter Dag en Nacht Media

Hans Schnitzler

Filosoof en schrijver

Inge Molenaar

Directeur Nationaal Onderwijslab AI

Andre van der Ven

Infectious Diseases Specialist, Professor International Health Radboud UMC

Daniel Kapitan

Datawetenschapper

Olga Mink

Artistiek Directeur The Future of Work Foundation

Miro Lucassen

Voorzitter Auteursbond

Danny Mekic

Tech expert, ondernemer, adviseur

Jan Middendorp

IT-politicus van het jaar 2020, voormalig Tweede Kamer-lid

Jarno Duursma

Onafhankelijk tech-expert en auteur over kunstmatige intelligentie

Raymond Frenken

Redacteur en beleidsadviseur

Christel Jansen

Schrijver

Bob Hoogenboom

Professor Nyenrode Business Universiteit

Hendrik Noten

Auteur en bestuurskundige

Tim Bakker

AI Academicus, onderzoeker Machine Learning Lab Universiteit van Amsterdam

Willem Schramade

Auteur, Fellow Sustainable Value Creation Erasmus Universiteit

Matthijs Rooduijn

Politicoloog, Universiteit van Amsterdam

Jeroen van den Hoven

Professor Technologie & Ethiek, TU Delft

Bill McKibben

Oprichter 350.org

Rudy van Belkom

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Marieke de Visscher

Co-directeur Effectief Altruïsme Nederland

James Herbert

Co-directeur Effectief Altruïsme Nederland

Sjir Hoeijmakers

Oprichter, Bestuurslid Effectief Altruïsme Nederland

Laurens de Groot

Co-founder International Center for Future Generations

Michiel Suijker

Voorzitter JOVD (Jongerenorganisatie VVD)

Kalle Duvekot

Voorzitter Jonge Democraten (Jongerenorganisatie D66)

Xenia Minnaert

Voorzitter PINK

Iris Vergeer

Voorzitter DWARS (Jongerenorganisatie GroenLinks)

Jens Mostert

Voorzitter Perspectief (Jongerenorganisatie CU)

Rody van Heijst

Voorziter SGP-jongeren

Kevin Klinkspoor

Voorzitter CDJA (Jongerenorganisatie CDA)

Andreas Schmidt

Universitair Hoofddocent Filosofie en Ethiek, Rijksuniversiteit Groningen

Simon Friederich

Universitair Hoofddocent Wetenschapsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen

Joost Ramaer

Freelance onderzoeksjournalist

Guido van Hengel

Schrijver, historicus

Arda Gerkens

President OFFLIMITS, voormalig Tweede Kamer-lid

Gustaaf Peek

Schrijver

Boris Veldhuijzen van Zanten

The Next Web founder

Job Knoester

Advocaat strafrecht. Voorzitter Vereniging van TBS-advocaten

Katja Keuchenius

Freelance journalist

Abe Wits

Ex-Google AI software engineer

Maarten Gehem

Partner, De Argumentenfabriek

Berthe Spoelstra

Schrijver, artistiek leider Regieopleiding Amsterdam

Robbert Bodegraven

Directeur Humanistisch Verbond

Martijn van Dam

voormalig staatssecretaris, Bestuurder Stichting Nederlandse Datakluis